Binnen onze kerkelijke gemeente zijn verschillende pastorale teams actief. Het PPH-team (Psycho Pastorale Hulpverlening) is er al langer. Het PPH-J-team (t.b.v. de jeugd) is sinds 2015 actief. Daarnaast zijn er ook verschillende vrijwilligers die zich inzetten voor het Pastoraal Spreekuur.

PPH (Psycho Pastorale Hulpverlening)

Wat?

Het PPH-team is er voor alle gemeenteleden die behoefte hebben aan een luisterend oor, een open hart en troostende nabijheid bij psychische problemen.

Wanneer?

Dat kan op allerlei gebied zijn, zoals problemen als gevolg van: overlijden, depressie, burn-out, verslaving, incest etc. of anders gezegd problemen die in de weg staan bij het functioneren in het dagelijkse leven en het dienen van God.

Hoe?

De vrijwilliger komt bij u thuis voor een bezoek, maar kan ook samen met u een wandeling maken of iets anders waar u behoefte aan hebt. De vrijwilligers zijn geschoold, hebben ervaring in het bieden van dergelijke ondersteuning en hebben de gelofte van geheimhouding afgelegd.

Aanmelden?

Vaak komen aanvragen hiervoor via de sectie-ouderling, de dominee of het wijkteam bij het PPH- team terecht. Leest u dit, en hebt u behoefte aan dergelijke ondersteuning? Geeft u dat dan aan bij uw sectie-ouderling, of bij een van de coördinatoren van de PPH.

Uitbreiding team:

We zijn, in verband met vertrek van vrijwilligers onlangs, op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers ter versterking van ons PPH-team. Ben je lid van onze kerkelijke gemeente, heb je een Sociale studie gedaan of heb je de PPH-opleiding gedaan bij de Stichting Pastorale Toerusting, en je hebt interesse om vrijwilliger te worden, neem dan contact op met een van de coördinatoren.

Pastoraal Spreekuur Oude Bieb

Wat?

Verschillende vrijwilligers zijn beschikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een goed gesprek. Dat mag over van alles zijn.

Wanneer?

Iedere donderdagmiddag van 14:00 – 15:00 uur in de Oude Bieb. De namen van de aanwezige vrijwilligers staan met weeknummer op de website in het nieuwsarchief. (Klik hier voor het nieuws archief)

Hoe?

Loop gewoon binnen tijdens de spreekuurtijden. Maar u kunt ook van tevoren een afspraak maken als u dat prettiger vindt.

Voor namen en telefoonnummers om aan te melden, zie hieronder. Contact via de email kan via het mailadres van Elise Nagtegaal (coördinator PPH) en Meenakshi van der Welle (coördinator PPH) wat te vinden is in het adresboek op de website. Klik hier om naar het adres boek te gaan.

PPH-J (Psycho Pastorale Hulpverlening – Jeugd)

Wat? 

PPH- Jeugd, voor alle kinderen en jongeren van de gemeente tot ongeveer 20 jaar. 

Wanneer? 

Kinderen en jongeren die problemen ervaren kunnen zelf bij iemand van het jeugdpastoraat aan de bel trekken, maar ook ouder(s) kunnen het jeugdpastoraat voor hun kind inschakelen. Ook kan de sectie-ouderling in overleg contact opnemen met het jeugdpastoraat. Bijvoorbeeld: 

Bij scheiding van ouders, problemen die je ervaart in je gezin, omgeving of kerkelijke gemeente (bijvoorbeeld jongeren- of jeugdgroepen, catechese), gepest worden op school, bij ziekte of overlijden van een dierbare, als je je eenzaam voelt

Hoe?

De vrijwilliger van het jeugdteam kan thuis komen, of op een andere plek contact hebben met de jongere. Afhankelijk van de vraag en de leeftijd kan bekeken worden wat wenselijk of nodig is.  Ook de vrijwilligers van dit team zijn geschoold en hebben de gelofte van geheimhouding afgelegd. 

Wat niet?

Het PPH-J team biedt geen hulpverlening en geeft geen ongevraagd advies in de opvoeding van de kinderen en jongeren.

En verder? 

Het PPH- Jeugdteam heeft een buddysysteem opgezet. Doel daarvan is dat onze jongeren gezien en gekend worden in de gemeente. Elke jongere die naar de eerste klas van het voortgezet onderwijs gaat krijgt een kaartje thuis met de vraag of hij/zij aan een buddy gekoppeld wil worden. Een buddy is een volwassen gemeentelid. Wanneer je dit wilt kan je hierop reageren. Dan zal je gekoppeld worden aan een buddy en deze zal jou volgen, er voor je zijn. Je een kaartje sturen met je verjaardag, examens ed. De buddy is ook beschikbaar voor een goed gesprek. Ook de buddies zullen zich niet ongevraagd mengen in de opvoeding. Laagdrempelige, positieve betrokkenheid en een luisterend oor vanuit de kerk gedurende de tienerjaren – daar gaan we voor. Als jij of u hier vragen over hebt kunt u contact met het PPH-J opnemen.

En nog meer?

Ook is het PPH-Jeugdteam er voor praktische ondersteuning. Wanneer er praktische hulp nodig is kun je contact opnemen met het PPH-J team of met de sectie-ouderling.

Namens de teams:

PPH-team