De kinderdienst is voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. Deze kinderen mogen eerst mee naar de kerk en gaan voor aanvang van de preek naar ‘onder de wiek’. Daar gaan we uiteen in een jongste groep (4- en 5-jarigen) en een oudste groep (6- en 7- jarigen). Met elkaar luisteren we naar een verhaal uit de bijbel en maken we een verwerking. We gebruiken hiervoor de methode ‘Vertel het maar’.

Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug naar de kerk.