Iedere week zijn er op zondag de erediensten om 10:00 uur en 18:00 uur. Daarnaast zijn er diensten op de christelijke feestdagen en in de week voor Pasen is er iedere avond een avondgebed welke op stille zaterdag wordt afgesloten met een bijeenkomst in dezelfde stijl. Verder worden er rouwdiensten en trouwdiensten gehouden van leden van de hervormde gemeente. 

Voor trouwdiensten is er een aparte sectie op de website:
kerkdiensten/inzegening-huwelijk

Daarnaast is het kerkgebouw beperkt te huur voor bijvoorbeeld concerten, bijeenkomsten van organisaties welke een raakvlak hebben met de plaatselijke gemeente, rouw- en trouwdiensten van mensen welke geen lid zijn van de hervormde gemeente.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de koster via koster@hervormddirksland.nl

Beknopte informatie voor verhuur.

  • Bijeenkomsten mogen niet strijdig zijn met het karakter van de hervormde gemeente.
  • Uitvoeringen op de zaterdagavond dienen uiterlijk 22:00 uur te zijn beëindigd.
  • Looppaden dienen vrij te blijven.
  • Aantal zitplaatsen maximaal 600
  • Er is maximaal circa 55 m² beschikbaar voor het koor/orkest.