Ellen Vreeswijk, die lid is van onze kerkelijke gemeente, is sinds 1993 werkzaam in het christelijke ontwikkelingsproject Elim in Nigeria. Zij werkt daar als enige blanke met meer dan 40 Nigeriaanse medewerkers.

Elim als ontwikkelingsproject werkt aan duurzaamheid door verantwoordelijkheden bij de lokale bevolking te leggen d.m.v. kennisoverdracht. Elim werkt volgens de laatste internationale ontwikkelingen om zo personen uit kwetsbare leefgroepen bij te staan op weg naar integratie, zelfstandigheid en waardigheid.

Meer dan 1500 gehandicapten krijgen begeleiding op weg naar die zelfstandigheid dmv operaties, fysiotherapie, opleiding, microkrediet etc. Dove en blinde kinderen en kinderen met een verstandelijke beperking volgen inclusief onderwijs, wat inhoudt dat ze het reguliere onderwijs volgen met ondersteuning. Ook verzorgt Elim trainingen in sociale vaardigheden en seksuele voorlichting om een gezonde levensstijl, vanuit een Bijbelse visie, te bevorderen. Daarnaast stimuleert het personeel van Elim de verbetering van de sociale positie van kwetsbare groepen en stelt het schadelijke gewoonten zoals vrouwenbesnijdenis, onrechtvaardige man-vrouw verhoudingen ter discussie, met de Bijbel als leidraad.

Elim kan haar werk niet doen zonder de zegen van God. Het brengen van het Evangelie is direct of indirect aanwezig in alle activiteiten.

De projecten kunnen worden uitgevoerd dankzij de steun van verschillende christelijke ontwikkelingsorganisaties en particulieren. Daarnaast genereert Elim zelf inkomsten in het land. 

Ellen woont in een klein dorpje op drie kilometer afstand van het hoofdkwartier van Elim. Naast haar werk probeert ze in haar vrije tijd de lokale bevolking tot steun te zijn d.m.v. het leiden van Bijbelclubs, het voorgaan in de kindernevendienst, het verlenen van microkredieten aan dorpelingen etc. Door haar jarenlange verblijf in hetzelfde gebied heeft ze de cultuur goed leren kennen en is het mogelijk tot meerwaarde te zijn bij het bewerkstelligen van verbeteringen in de sociale omstandigheden van kwetsbare groepen. (o.a. gehandicapten en weduwen).

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.elimnigeria.nl of stuur een mail naar Ellen: ellenvreeswijk@gmail.com