De diaconie verleent hulp aan hen die in nood verkeren, zieken, ouderen, gehandicapten en verslaafden, dichtbij en veraf. Kortom, onze naaste. We doen dit door financiële en praktische ondersteuning te bieden. De diaconie doet giften aan hulpverleningsorganisaties en ondersteunt initiatieven die het maatschappelijk welzijn bevorderen. De financiële middelen komen uit collectes tijdens de kerkdiensten en uit giften. Praktische ondersteuning komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de diaconale hulpdienst en het verzorgen van de kerkradio.

Voor meer informatie neem contact op met één van de diakenen.