Alle kerkdiensten worden, evenals andere samenkomsten in de kerk en in ‘Onder de Wiek’ uitgezonden via de kerkradio en via internet.

Wanneer u vragen heeft of gebruik wilt maken van een kerkradio ontvanger, kunt u zich richten tot diaken D.E. van Brussel. Bij periodes van ziekte kan er snel en gemakkelijk tijdelijk een ontvanger bij u worden neergezet.

De kosten voor het gebruik van de kerkradio ontvangers bedragen € 7,– per maand.