De kerkenraad werkt met een beleidsplan wat steeds voor een periode van 4 jaren wordt vastgesteld. In de kerkenraadvergadering is het beleidsplan voor de periode 2018 tot 2023 vastgesteld. U kunt het beleidsplan inzien/downloaden d.m.v. onderstaande link (PDF-document).

Ter ondersteuning van het jeugdwerk is er een apart jeugdwerkbeleidsplan opgesteld.

In 2015 is door de kerkenraad bezonnen op Vrouw in het Ambt. Hieronder vindt u de relevante beleidsstukken: