Trouwplannen? Wat te doen als jullie je huwelijk in de kerk wilt laten bevestigen en inzegenen. 

Jullie gaan elkaar trouw beloven? Nu al veel geluk toegewenst, onder de zegen van God! 

In onze gemeente worden trouwdiensten geleid door de eigen predikant. Het eerste contact rond de dienst is daarom met de dominee. Maar er is meer… We zetten voor jullie op een rij wat je van je kerkelijke gemeente kunt verwachten en wat wij van jullie verwachten ter voorbereiding op de kerkelijke inzegening van je huwelijk. 

Wat kunnen jullie van de kerkelijke gemeente verwachten?

  • Een huwelijksdienst die past bij jullie en bij het karakter van onze gemeente. De predikant bespreekt met jullie de invulling van de dienst. 
  • ‘Een waardevolle voorbereiding op je huwelijk bestaande uit een afwisselend programma van 4 avonden waarin allerlei aspecten van het christelijk huwelijk aan de orde komen en aansluitend een persoonlijk gesprek met de predikant.
  • Tijdens de dienst ontvangen jullie namens de kerkenraad een huisbijbel. Na afloop van de dienst krijgen jullie een digitale opname van de kerkdienst op een USB stick.

Wat verwachten wij van jullie?

  • Stem tijdig met de predikant de datum van de huwelijksdag en het tijdstip van de kerkdienst af, dit om teleurstellingen over en weer te voorkomen.
  • Maak een reservering voor het kerkgebouw bij de coördinator van de kosters, dhr. A. Hameete, per email in het adresboek of telefonisch: 603240. Jullie zullen van de kerkrentmeesters een brief ontvangen over de kosten die aan de dienst zijn verbonden.
    A. Hameete (Koster/ledenadministratie) Adresboek
  • Deelname aan het voorbereidingsprogramma. Voor meer informatie over het programma en voor aanmelding kun je contact opnemen met de predikant.

Let op:

Wanneer een van jullie lid is van een andere kerk of gemeente, dient onze kerkenraad de betreffende gemeente in kennis stellen van jullie verzoek tot inzegening van het huwelijk.