In onze gemeente zitten veel mensen die een muziekinstrument bespelen. Al jaren genieten we van gemeenteleden die deze talenten inzetten tijdens de erediensten, de keigave dagen, de stille week, de kidspraise etc. Dit gaat echter niet vanzelf. Het kost tijd en oefening om op elkaar ingespeeld te raken. Ook zijn er heel wat mensen nodig, want niet iedereen kan altijd op ieder moment.

Om het plezier en de kwaliteit van het samenspelen te bevorderen willen we 1x in de 14 dagen na de avonddienst samen muziek spelen. We zoeken hiervoor kinderen,  jongeren en ouderen die al enige ervaring hebben met het spelen op een instrument. Het is niet zo dat je al direct in een dienst moet kunnen spelen. Je krijgt rustig de tijd om te oefenen. Als je er aan toe bent, kun je worden gevraagd om in een dienst te spelen. De instrumenten en de stijl van de muziek die nodig is in een bepaalde dienst kunnen zo ook beter op elkaar worden afgestemd. Alle instrumenten zijn welkom. Kom ook gerust meedoen als je een talent hebt voor zingen.

Van harte welkom om mee te komen spelen.

Wanneer:    1x in de 14 dagen op zondagavond  aansluitend aan de avonddienst             

Waar:             In de kerk

De liturgiecommissie